Voor sommige behandelingen, hulpmiddelen en geneesmiddelen moet u vooraf toestemming aanvragen bij IZA. Pas als u toestemming hebt, krijgt u de kosten vergoed. Een andere naam voor toestemming is machtiging. Vraagt u vooraf geen toestemming, dan is het mogelijk dat u geen vergoeding krijgt.

Hoe vraag ik toestemming aan IZA

Print het aanvraagformulier toestemming en vul het samen met uw zorgaanbieder in. Stuur het ingevulde formulier met postzegel naar:

IZA
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen sturen wij u binnen tien werkdagen een brief. Hierin staat of u toestemming krijgt en tot welk bedrag wij de zorg vergoeden. Hebben we eerst meer informatie nodig? Dan vermelden we dat in de brief. Meestal ontvangen u en uw zorgaanbieder een brief waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Neem zodra u toestemming hebt contact op met uw zorgaanbieder.

Aanvraag afgewezen, wat nu?

U kunt altijd een verzoek om heroverweging aanvragen. Wij bekijken dan nogmaals uw aanvraag. Controleer van tevoren samen met uw zorgaanbieder of aanvullende informatie nodig is om uw aanvraag te kunnen heroverwegen. Houd er rekening mee dat aanvragen die in eerste instantie zijn afgekeurd niet vaak alsnog worden goedgekeurd.

Wanneer heb ik toestemming van IZA nodig?

U moet vooraf onze toestemming aanvragen voor sommige behandelingen, hulpmiddelen en geneesmiddelen.

Toestemming voor een behandeling

Toestemming vragen is alléén nodig als dat bij uw vergoeding genoemd staat. Kijk bij het kopje: Wat moet u zelf regelen? U vindt deze informatie ook altijd in de verzekeringsvoorwaarden. Voor acute zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld, hebt u geen voorafgaande toestemming nodig.

Gaat u voor deze behandeling naar een zorgaanbieder waarmee we geen contract hebben? Dan moet u zelf toestemming vragen aan IZA. Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee we wél een contract hebben? Dan vraagt uw arts of therapeut de toestemming voor u aan en hoeft u niets te doen. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

Toestemming voor hulpmiddelen

Bekijk in het Reglement Hulpmiddelen of u toestemming moet vragen voor uw hulpmiddel.

Let op: soms moet u ook toestemming aanvragen als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee wij wel een contract hebben. Dit leest u in de kolom 'Toestemming gecontracteerde zorgaanbieder' in het Reglement Hulpmiddelen.

Toestemming voor geneesmiddelen

U hebt toestemming nodig voor de geneesmiddelen op pagina 1 van het Reglement farmaceutische zorg. Gebruikt u dieetpreparaten? Hiervoor hebt u in 2016 geen recept meer nodig. Om de kosten vergoed te krijgen, hebt u wel vooraf toestemming nodig. Voor het aanvragen van toestemming kan uw huisarts, diëtist, medisch specialist of kaakchirurg de Verklaring dieetpreparaten invullen.

Toestemming voor op maat gemaakte medicijnen

Gebruikt u een op maat gemaakt medicijn (apotheekbereiding)? Kijk dan in het overzicht vergoedingen op maat gemaakte medicijnen of wij uw medicijn in 2016 vergoeden. Vergoeden wij uw medicijn niet meer? En vindt uw arts of apotheker dat dit medicijn voor u de enige oplossing is? Dan hebt u toestemming nodig. Uw arts of apotheker kan dit voor u aanvragen.

Toestemming voor zittend ziekenvervoer

Wanneer u gebruik gaat maken van zittend ziekenvervoer hebt u vooraf toestemming nodig van IZA. Vul hiervoor samen met uw huisarts of medisch specialist het Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer. Stuur het volledig ingevulde formulier met postzegel naar ons op.

IZA Zorgverzekeraar
T.a.v. team machtigingen Vervoer
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Hebt u zittend ziekenvervoer nodig voor nierdialyses en oncologische behandelingen met chemo- of radiotherapie? Dan kunt u ook telefonisch toestemming aanvragen. Bel ons gratis: 088 - 131 16 00 (bereikbaar op werkdagen, tussen 08:30 en 17:00 uur).

Lees meer over de vergoeding voor zittend ziekenvervoer