Voor sommige behandelingen, hulpmiddelen en geneesmiddelen moet u vooraf toestemming aanvragen bij IZA. Pas als u toestemming hebt, krijgt u de kosten vergoed. Een andere naam voor toestemming is machtiging. Vraagt u vooraf geen toestemming, dan is het mogelijk dat u geen vergoeding krijgt.

Hoe vraag ik toestemming aan IZA

Print het aanvraagformulier toestemming en vul het samen met uw zorgaanbieder in. Stuur het ingevulde formulier met postzegel naar:

IZA
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen sturen wij u binnen tien werkdagen een brief. Hierin staat of u toestemming krijgt en tot welk bedrag wij de zorg vergoeden. Hebben we eerst meer informatie nodig? Dan vermelden we dat in de brief. Meestal ontvangen u en uw zorgaanbieder een brief waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Neem zodra u toestemming hebt contact op met uw zorgaanbieder.

Aanvraag afgewezen, wat nu?

U kunt altijd een verzoek om heroverweging aanvragen. Wij bekijken dan nogmaals uw aanvraag. Controleer van tevoren samen met uw zorgaanbieder of aanvullende informatie nodig is om uw aanvraag te kunnen heroverwegen. Houd er rekening mee dat aanvragen die in eerste instantie zijn afgekeurd niet vaak alsnog worden goedgekeurd.

Wanneer heb ik toestemming van IZA nodig?

U moet vooraf onze toestemming aanvragen voor sommige behandelingen, hulpmiddelen en geneesmiddelen.

Toestemming voor een behandeling

Toestemming vragen is alléén nodig als dat bij uw vergoeding  genoemd staat. Kijk bij het kopje: Wat moet u zelf regelen? U vindt deze informatie ook altijd  in de verzekeringsvoorwaarden. Voor acute zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld, hebt u geen voorafgaande toestemming nodig.

Gaat u voor deze behandeling naar een zorgaanbieder waarmee we geen contract hebben? Dan moet u zelf toestemming vragen aan IZA. Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee we wél een contract hebben? Dan vraagt uw arts of therapeut de toestemming voor u aan en hoeft u niets te doen. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

Toestemming voor hulpmiddelen

Bekijk in het Reglement Hulpmiddelen of u toestemming moet vragen voor uw hulpmiddel.

Let op: soms moet u ook toestemming aanvragen als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee wij wel een contract hebben. Dit leest u in de kolom 'Toestemming gecontracteerde zorgaanbieder' in het Reglement Hulpmiddelen.

Toestemming voor geneesmiddelen

U hebt toestemming nodig voor de geneesmiddelen op pagina 1 van het Reglement farmaceutische zorg. Gebruikt u dieetpreparaten? Hiervoor hebt u in 2015 geen recept meer nodig. Om de kosten vergoed te krijgen, hebt u wel vooraf toestemming nodig. Uw huisarts, diëtist, medisch specialist of kaakchirurg kan dit voor u regelen.

Toestemming voor zittend ziekenvervoer

Wanneer u gebruik gaat maken van zittend ziekenvervoer dan moet u om toestemming vragen. U vraagt toestemming aan met het formulierMedische Verklaring Zittend Ziekenvervoer. Vul het formulier in met uw huisarts of medisch specialist en stuur het volledig ingevulde formulier met postzegel naar ons op. Niet-volledig ingevulde formulieren kunnen we helaas niet in behandeling nemen.